Vad är discgolf?

Discgolf kallas även för frisbeegolf, och påminner mycket om vanlig traditionell golf. Till skillnad från vanlig golf har man speciella korgar istället för hål, men korgarna benämns ofta som ”hål” ändå. Spelet går ut på att få discen (frisbeen) i korgen med så få kast som möjligt. Sporten är tekniskt krävande och det gäller att ha bra precision och strategi. Discgolf utövas utomhus på särskilda banor med vanligtvis 9 eller 18 hål, där det är olika avstånd och hinder mellan startplatsen (Teepad) och korgen.

Sporten passar utmärkt för alla åldrar och kunskapsnivåer. Det är ett trevligt sätt att uppskatta utomhusmiljön, träffa nya människor, testa dina färdigheter och hålla dig aktiv samtidigt som du har roligt. Oavsett om du siktar på att bli bäst eller bara vill ha en kul aktivitet med vänner så är det en sak som är säker: du kommer bli fast!

Discgolfen ökar i popularitet och det finns banor i både parker, rekreationsområden och även på traditionella golfbanor över hela världen.

Termer inom discgolf

Inom discgolfen finns en rad olika termer som kan vara bra att hålla koll på. Här nedan förklara vi lite kort om några vanliga termer.

OB & Mando

På vissa banhål finns det något som kalls för ”OB”. Det står för ”out of bounds” och betyder att det markerade området är utanför banan. Om discen går över OB-linjen får spelaren plikta ett extra kast. Discen får sedan fortsätta spelas en meter in från där discen gick över OB-linjen.
En annan vanlig regel är något som kallas för ”mando”. Det står för ”mandatory” och innebär att spelaren måste kasta en särskilt angiven väg. Det kan vara att discen måste kastas mellan två träd exempelvis. Om spelaren missar mando får den plikta ett kast och fortsätta spela discen från en så kallad ”dropzone”, en plats som ska finnas utmarkerad på banan.

Backhand & Forehand

Backhand och forehand är termer som berättar på vilket sätt discen kastas. Beroende på vilken situation du befinner dig i på banan kan det ena vara att föredra framför det andra.

Ett kast med backhand innebär att du kastar discen med baksidan (ovansidan) av handen mot korgen. Ett kast med forehand innebär att handens undersida är vänd uppåt. Vilket håll discen avtar åt i slutet av kastet beror på vilken hand du kastar med.

Är du högerhänt och kastar backhand (RHBH) kommer discen att avta åt vänster, är du vänsterhänt och kastar backhand (LHBH) kommer discen att avta åt höger. Med ett högerhänt forehandkast (RHFH) kommer den att gå åt höger, och ett vänsterhänt forehandkast (LHFH) kommer alltså att gå åt vänster.

Flight numbers

På discen hittar man oftast fyra olika siffror som talar om discens olika egenskaper. Siffrorna är inte det enda som har betydelse, men de säger en del om hur discen kan bete sig. Däremot kan det skilja sig mellan olika märken, då två olika discar med samma flightnumbers kan bete sig olika.

Speed
Den första siffran på discen är ”speed”. Det är lätt att tolka det som att det är hur snabbt discen åker, men så är det inte. Speed i det här fallet talar om hur snabbt discen behöver kastas för att den ska kunna flyga som den ska. Det är därför inte rekommenderat för nybörjare att kasta discar med hög speed, eftersom det krävs erfarenhet. Nybörjare bör istället kasta discar som har mellan 1-5 i speed tills att de har lärt sig få mer distans i kasten.

Glide
Den andra siffran anger discens förmåga att glida, alltså hur länge den håller sig i luften. Nybörjare rekommenderas kasta discar med högsta möjliga glide.

Turn
Den tredje siffran anger hur mycket discen kommer att vika av från en rak linje när den åker som snabbast (vanligen de första sekunderna av kastet). Ju längre ifrån 0 siffran är, desto mer kommer den att vika av i hög fart. Nybörjare bör kasta så kallade understabila diskar som är mellan -1 och -4. Viker discen av för mycket i början av kastet behövs istället en snabbare/tyngre/mindre understabil disc.

Fade
Den fjärde och sista siffran på discen anger hur mycket discen kommer att avta från en rak linje i slutet av kastet. Ju högre siffra desto mer kommer den avta. Nybörjare bör kasta discar med en fade närmare 0. Eftersom nybörjare oftast inte har så hög hastighet i armen när de kastar så kommer discen inte åka så fort, och den kommer att avta oavsett.

Hyzer & anhyzer

Hyzer och anhyzer handlar om vinkeln på discen när den lämnar handen i ett kast. Åter igen beror detta på om man kastar med höger eller vänster hand. Om discen ligger helt horisontellt när den lämnar handen, då är det varken hyzer eller anhyzer, det kallas för flat (platt).

Hyzer

Om du kastar med höger hand och backhand, och discens vänstra sida är lägre än den högra sidan (den sida du håller i) så kallas det för hyzer. Ett hyzer-kast kan vara användbart om man behöver en skarp vänstersväng vid ett hinder till exempel. Kastar man en understabil disc med hyzer, som tenderar att svänga höger från början, så kommer den att dra lite till höger och sedan bli flat och sväva långt. Detta kallas för hyzer-flip. I vissa situationer kan man vilja kasta discen så att den nästan landar vertikalt och spetsar marken när den landar för att inte studsa iväg. För att lyckas med det behöver man kasta hyzer med en brant vinkel uppåt. Detta kallas för spike-hyzer.

Är du vänsterhänt så gäller detsamma fast med motsatta håll och vinklar. Oavsett är det den sida av discen som är längst ifrån din hand i ett backhand-kast som ska vara lägst för att det ska kallas hyzer.

Anhyzer

Anhyzer är motsatsen till hyzer. Om sidan som är längst ifrån den sida du håller i är högre så kallas det för anhyzer, också kallat ”anny”. Om du kastar en stabil disc med höger hand och backhand, så tvingas discen direkt att åka höger för att sedan avta till vänster. Detta kan vara användbart om man vill att discen ska svänga höger i början utan att kasta forehand, eller för att få ett längre kast. Det sistnämna kallas för flex shot, eftersom discen tvingas flyga på ett visst sätt tills att den ”flexar” sin stabilitet och avslutar åt ett annat håll. Ett anhyzer-kast kan också vara bra om det är mycket medvind. Kastar man anhyzer i motvind riskerar den att svänga för mycket åt höger och även störta i backen på grund av den extra effekten från vinden. Med medvind svänger den inte lika hårt åt höger och får mer tid att slutföra sin flygning och slutligen avta lite åt vänster.

Överstabil & Understabil

Dessa termer syftar på discens egenskaper, som man delvis kan räkna ut med hjälp av discens flightnumbers. Kom dock ihåg att flightnumbers mest är en riktlinje, och att två discar med samma flightnumbers kan bete sig olika. Dessutom kan en välanvänd disc få nya egenskaper med tiden. Oftast blir de lite mer understabila efter att de har slitits ut en del. Följande förklaringar utgår från att personen kastar med höger hand och backhand.

Överstabil
Om en överstabil disc tenderar att motstå kraften att svänga höger vid hög hastighet, och avtar åt vänster tidigare än en mindre överstabil disc. Tittar man på flightnumbers så har en överstabil disc oftast hög fade och låg turn (1, 0 eller -1). Överstabila discar är en fördel när man kastar i motvind eftersom de tenderar att motstå kraften att svänga vid hög hastighet. De är även lämpliga att kasta i nedförsbacke av samma anledning. Dessutom är det populärt att kasta överstabila discar med forehand, då de kan hantera mer rotation och hastighet utan att svänga av för tidigt.

Understabil
En understabil disc har motsatta egenskaper än en överstabil disc. Den tenderar att svänga höger när discen har som högst hastighet (alltså i början). Hur mycket den svänger beror på hur mycket ”turn” den har (tredje siffran). Vanligtvis har understabila discar en turn på -2, -3 eller -4. Siffran för fade brukar vara mindre än överstabila discar. En understabil disc kan med fördel kastas i medvind för att få ett längre kast. Medvinden minskar mängden luft som flödar runt discen och den blir på så vis mer överstabil, detta gör det lättare att kasta en understabil disc. Kastar man en överstabil disc i medvind tenderar den att kraftigt svänga vänster, medan den understabila får en längre flygtur.

Olika typer av discar

Precis som att det finns olika typer av klubbor i vanligt golf så finns det olika typer av discar inom discgolf. I grunden pratar man ofta om tre olika discar: Putt & approach (putter), Midrange och Driver. Driver delas dock upp i två kategorier: Fairway Driver och Distance Driver.

Distance Driver
Den här typen av disc har som namnet antyder, störst potential att åka längre distanser. Dock kräver de också mest fart (speed) av alla discar för att de ska åka korrekt, enligt sina flightnumbers. De används oftast för längre utkast och är ämnade för 100+ meter. Utformningen på dessa discar är en bredare och vassare kant (rim). Därav är denna typen av disc inte alltid det bästa valet för yngre spelare, nya spelare eller spelare med lägre ”arm speed”.

Fairway Driver
Den här typen av disc har något smalare kant än en distance driver, och är lättare att kontrollera då de har mindre speed. Även om de har mindre potential för långa kast så fungerar de utmärkt när man behöver kasta i en smalare linje, kast med mindre studs i slutet, rakare linjer och kortare kast helt enkelt. De är lämpliga för ungefär 75-125 meter och är generellt bra både för erfarna och oerfarna spelare.

Midrange
Den här typen av disc är en bra första disc. En midrange tenderar att gå rakt och varierar inte så mycket i sin flygning så som drivers kan göra om de kastas felaktigt. De har en smalare men djupare kant som känns bekväm för de flesta att hålla i. De kan även vara hjälpsamma för att ta sig fram genom smala fairways och för att lägga sig nära korgen vid medellånga avstånd.

Putter
Den här typen av disc brukar även kallas för Putt & approach. Det är den djupaste, långsammaste discen med den tunnaste kanten. De är ämnade för korta avstånd och raka linjer, perfekt för att kasta i korgen då man lyckats ta sig fram närmre korgen. En spelare behöver kunna använda putters ordentligt för att lyckas få bra poäng.

Rulla till toppen