Behandling av personuppgifter

Vi värnar om våra medlemmars och besökares integritet och behandlar endast personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till dig som användare. Östersund Disc Golf Club är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem.
Denna integritetspolicy gäller för: www.odgc.se

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • E-postadress

  Hur vi använder personuppgifter

  Medlemsuppgifter

  Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt medlemskap hos oss. Den rättsliga grund för denna behandling är att den är nödvändig för att kunna upprätthålla ett medlemskap hos oss. De uppgifter som samlas in i samband med medlemsregisrering är:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  Rättsliga åtaganden

  I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter av hänsyn till andra rättsliga åtaganden. Ett exempel på detta är information som är kopplad till medlemsregistering, som vi är skyldiga att bokföra och spara enligt bokföringslagen. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett rättsligt åtagande som åligger oss.

  Hur länge personuppgifter lagras

  Dina personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för att upprätthålla vårt avtal med dig som medlem. Vi bedömer årligen om behandlingen av dina personuppgifter är fortsatt nödvändiga eller inte. Om ändamålet för behandlingen av uppgifter inte längre är aktuellt raderar vi dina uppgifter enligt lag.

  Dina rättigheter

  Rätt till insyn i egna uppgifter

  Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss via e-post för att utnyttja din insynsrätt.

  Rätt till rättelse av personuppgifter

  Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.

  Rätt till radering av personuppgifter

  Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.

  Du kan tycka till om vår behandling av personuppgifter

  Om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen kan du meddela ditt klagomål till Datainspektionen.

  Rulla till toppen